Адміністрація

Освітній процес здійснюють висококваліфіковані педагоги; педагогічний колектив складається із 110 педагогів. Чисельність персоналу допоміжних, обслуговуючих та експлуатаційних служб – 40 осіб.

 

Сідоренко Ірина

Директор Гімназії

Бабкіна Олена

Заступник Директора з навчально-виховної роботи

Рибалка Олена

Заступник Директора з навчально-виховної роботи

Вергун Сергій

Заступник Директора з виховної роботи

Зубченко Володимир

Заступник Директора з адміністративно-господарської роботи

Лисиця Тетяна

Заступник Директора з адміністративно-господарської роботи

Педагогічний колектив навчального закладу спрямував зусилля на розв’язання таких основних завдань:

  • упровадження ефективних управлінських технологій;
  • сприяння активізації інноваційних процесів в освітній діяльності і в управлінні навчальним закладом;
  • упровадження компетентнісного підходу до організації НВП, проведення моніторингу навчальних компетенцій учнів;
  • оптимізація заходів внутрішньошкільного контролю;
  • забезпечення реалізації комплексу заходів щодо функціонування та розвитку єдиного інформаційного простору.

 

Забезпечено сприятливі умови для фізичного, психічного, інтелектуального становлення учнів, досягнення ними рівня освіченості, що відповідає ступеню навчання та державним вимогам, потенційним індивідуальним можливостям з урахуванням особистих інтересів і нахилів.

Відповідно до річного плану роботи гімназії, педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою «Розвиток особистості через творчість». Взаємодія гімназії, сім’ї і суспільства у вихованні гімназистів здійснюється в ході соціально-педагогічного патронажу.


Психологічна служба гімназії

Керівник - Максимова Наталія Юріїівна, доктор психологічних наук, професор, викладач Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Практичні психологи - 3.

Соціальний педагог - 1.


Медична служба

Лікар-педіатр - 1.

Медичні сестри - 1.